X-Panel designer

Objektorienteret, brugervenligt programmeringssoftware for CIMON operatørpaneler. Licensfrit, kan rekvireres gratis hos Elmatech ApS

-Enkelopsætning af forskellige skærmbilleder og skift mellem disse.                             

-Mere end400 indbyggede grafikfigurer

-Enkelprogrammering af touch funktioner

-Mangemuligheder for forskellig visning (størrelser, farveskift m.m.)

-I/O funktionmed mulighed for arbejde direkte med PLC’ens adresser.

-Indbyggedeprotokoller for alle kendte PLC-fabrikater.

-Mulighedfor copy/page fra Winddows baserede programmer

-Forbindelsetil operatørpanel via standard USB-kabel (USBA –MiniB)

(Tilslutningvia Windows Mobile Device Center, som skal være installeret).